top of page
DJI_0155.jpg

Uygulama Alanları

Çalca, Gocakemer, Menekşe, Zeytinalanı uygulama alanlarımız, yerel sosyal, ekonomik ve ekolojik veriler ile alan sahibinin ihtiyaç öncelikleri ve kaynaklarına dayanarak tasarlanmış İşlevsel Orman uygulamalarının özgün örneklerini ifade eder. İşlevsel Ormanlar; yaşamsal, ekolojik, sosyal ve ekonomik bağlamda, tüm canlılığın gerçek ihtiyaçlarını karşılayabilen ve kendi kaynaklarını üretebilen, insan tasarımına dayalı ormanlardır.

​​

İşlevsel ormanlar besin, ilaç, lif, yakıt, boya, zamk, reçine, hayvan yemi, tohum ve yapı malzemeleri üreterek insanın yaşamsal ihtiyaçlarını karşılar. Tasarımı aşamasında bitkisel üretimin yerel doğal döngüye en benzer şekilde sürdürülmesi hedeflenir.

Bu metodolojide iklim ve toprak özelliklerine uygun, birbirine faydalı bitki türleri seçilir. İzlenen ekolojik süreç yönetimi ile, ekonomik üretimin yanında, toprağın onarılmasına da aracı olunur; don ve kuraklık gibi olumsuz koşullara karşı doğal dirençlilik gelişmesine ortam sağlanır.

Gerçek ihtiyaçlar yerel, bölgesel ve küresel ölçekte var olan veri kaynakları ve sosyal dayanışmanın gücüyle karşılanır. Kırsal ile kentli, geleneksel ile bilimsel bilgi ve tecrübe ortak amaçlar doğrultusunda harmanlanır. Her kesimden insanın ekonomik bağımsızlığını sağlayabilen kaynakların üretimi için çalışılır. Kaynakların üretiminde donanımı, işlevleri ve yaklaşımları tamamlayıcı olan insanların yaptığı iş birlikleri rol oynar.

Uygulama alanlarımızın hikayesini ve neler yaptığımızı aşağıdaki bağlantılardan öğrenebilirsiniz.

bottom of page