top of page

Çalca

Bir çekirdek ailenin gerçek ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış Çalca Uygulama Alanımız, zamanla büyüyen ailemizin tüm üyelerine yuva oldu. 

Sırtını yasladığı dağ, bu uygulama arazimizde yumuşak bir mikro-iklim yaratıyor. Koşulların uygunluğu ve kalabalık ailemizin desteği ile İşlevsel Ormanlar’ın  tohum ve fidanları burada üretiliyor.

Yaşayan doğal yapılarımız içerisinde tohumu, bilgiyi, bireyi, topluluğu ve gıdayı korumayı amaçlıyoruz. 40 dönüme yakın ölçeği ile Çalca araştırma, öğrenme ve üretimin merkezi. Atölyemizde İşlevsel Ormanlar’ın bereketi, marifetli ellerle birçok şifalı ürüne dönüştürüldekten sonra mahzen ve kilerimizde depolanıyor. Ürünlerimizi alanlarımızda ve köyümüzde yetişen ağaçlardan, köy marangozumuzun ürettiği, ahşap kasalarımızın içerisinde güvenli bir şekilde destekçilerimize ulaştırıyoruz

Çalca’da yeryüzünün kaynaklarını etkili kullanmak amacı ile toprak, su, enerji ve atık yönetim sistemlerini entegre eden birçok işleyiş ve uygulama bulunuyor. Bunun yanısıra bireyin, ailemizin ve yereldeki sosyal yapının duygusal tabiatının restorasyonuna yönelik çalışmalar yürütüyoruz.  

bottom of page